Gedragscode religie en seksualiteit

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het ministerie van OCW stellen voor de scholen richtlijnen op voor een gedragscode over religie en seksualiteit. Directe aanleiding daarvoor is het arbeidsconflict tussen het openbare Vader Rijn College in Utrecht-Overvecht en een islamitische docente, die weigert om mannen een hand te geven. Lees verder

Het ministerie van OCW vroeg eind vorig jaar advies aan de CGB. Die had eerder in de Utrechtse kwestie geoordeeld dat de school de islamitische docente niet kon dwingen om mannen een hand te geven. De school vindt dat ze dit wel moet doen, omdat docenten in maatschappelijke zin het goede voorbeeld moeten geven.

De uitspraak van de CGB leidde tot veel verontwaardiging, ook in het vorige kabinet. Oud-minister Rita Verdonk van Integratiezaken was er zo boos over, dat zij openlijk het bestaansrecht van de CGB in twijfel trok. Oud-minister Maria van der Hoeven van OCW noemde de uitspraak van de commissie ‘onbegrijpelijk’. Vrijdag werd de zaak behandeld door de bestuursrechter in Utrecht, die na de zomer uitspraak zal doen.

De richtlijnen waar de CGB en het ministerie van OCW aan werken, gaan niet alleen over het al of niet een hand geven, maar ook over islamitische kledinggewoonten, zoals alles verhullende gewaden voor moslima’s. Ook komen er richtlijnen geven over hoe er in de klas kan worden omgegaan met bijvoorbeeld homoseksualiteit. De scholen kunnen zelf bepalen wat ze met de richtlijnen doen en of ze een gedragscode opstellen.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl