Gedragscode voor bestuurders in semipublieke sector

Een commissie onder leiding van Femke Halsema gaat een gedragscode opstellen voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector. Dat staat in een brief van minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

De commissie buigt zich onder andere over het bestuur in het onderwijs, dat een deuk heeft opgelopen door misstanden bij onder andere Hogeschool Inholland en de gevallen onderwijskolos Amarantis. Ook zal de commissie zich richten op het bestuur van woningcorporaties en de gezondheidszorg.

In de commissie onder leiding van de voormalige fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer zitten ook bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van Inholland, schrijver Maxim Februari en consultant Marco van Kalleveen. De gedragscode is naar verwachting op 1 oktober klaar.