Gedragsregels over sponsoring van scholen

Onderwijs- en oudersorganisaties, het ministerie van OCW, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de Consumentenbond hebben het Convenant Sponsoring ondertekend. Er staan gedragsregels in over het afsluiten van sponsorcontracten. Het convenant richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. Lees verder

Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs. Belangrijkste nieuwe afspraak is dat ouders, leerlingen en leraren via de medezeggenschapsraden meer te zeggen krijgen. De Inspectie van het Onderwijs gaat toezien op de naleving van de gedragsregels. Er is ook afgesproken dat sponsoring van scholen erop gericht moet zijn een gezonde levensstijl van leerlingen te bevorderen. Bovendien mag de kerntaak van het onderwijs door sponsoring niet in gevaar komen.

Het Convenant Sponsoring is ondertekend door het ministerie van OCW, de algemene besturenorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de vakorganisaties AOb, CNV Onderwijs en AVS, de ouderorganisaties LOBO, NKO en Ouders&Coo, het Landelijk Aktie Komittee Scholieren (LAKS), de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) en de Consumentenbond.

Het convenant staat in de rechterkolom van dit bericht.

Hulp bij sponsoring via VOS/ABB
VOS/ABB heeft vorig jaar voor haar leden een samenwerkingscontract gesloten met het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). VOS/ABB-leden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van het ISF, waarbij ruim 300 non-profitorganisaties zijn aangesloten.

Klik hier voor meer informatie over de samenwerking met het ISF.

Bijlagen