Gedragswerk en taalbeleid

Bij het landelijke project Gedragswerk staan individuele leerlingen met gedragsproblemen centraal die niet het onderwijs en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Lees verder

Het gaat om leerlingen die met naam en toenaam bekend zijn en die tussen wal en schip vallen. Door advies en praktische assistentie wordt naar een oplossing gezocht.

Gedragswerk stelt samen met regionale veldpartijen de vraag wàt er voor nodig is om deze specifieke leerlingen passend onderwijs en zorg te bieden. Sparring partners van Gedragswerk staan de regionale veldpartijen vervolgens met raad en daad bij.

Het project besteedt veel aandacht aan ontwikkeling van de samenwerking en het verkleinen van de handelingsverlegenheid van onderwijsprofessionals. Er is altijd sprake van maatwerk waarin het er om gaat een concrete oplossing te vinden voor deze specifieke leerling. Wanneer men daar in is geslaagd kunnen afspraken tussen de verschillende partijen ervoor zorgen dat er in het vervolg bij een zelfde problematiek van een leerling een oplossing voorhanden is.

Taalbeleid
Bij de herziening van de gewichtenregeling basisonderwijs is in de Tweede Kamer afgesproken dat er taalpilots onderwijsachterstanden komen waarin de scholen een extra mogelijkheid krijgen om hun taalbeleid verder te ontwikkelen ter bestrijding van taalachterstanden..

Door middel van taalpilots krijgen zowel bassischolen als scholen voor speciaal basisonderwijs de kans om taalachterstanden te lijf te gaan. De opbrengsten worden verspreid zodat alle scholen ervan kunnen profiteren.

In de voorbereidingsfase van een jaar zal een aantal scholen uit de G4 actief in voorbereidingspilots participeren. Goed taalbeleid vertaalt zich in een aanpak voor taal/lezen die zichtbaar is in het handelen van de leraar, intern begeleider/ taalcoördinator, management professionaliseringslijn, inzet van bepaalde methoden en materialen die de taal/lees prestaties en de motivatie van kinderen vergroten.

Taalpilots moeten aansluiten op wat scholen al doen. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise die er is op het gebied van taalachterstand zoals schakelklassen, VVE en doorlopende leerlijnen, opbrengsten van de onderwijskansen aanpak, aanpakken van WSNS Plus/OAB en eerste opvang nieuwkomers.

Zeven gemeenten doen mee aan het voorbereidingsjaar: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Oost Groningen, Zeeland en Enschede.