‘Geef pabo’ers weer gymbevoegdheid’

Nieuwe leraren voor het basisonderwijs moeten weer volledig bevoegd zijn, dus ook voor het geven van alle gymlessen. Dat vindt SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Lees verder

De in 2002 ingevoerde verplichting om gymonderwijs door afzonderlijke leraren te laten geven, levert volgens Dijkgraaf voor veel scholen problemen op. Naast de gewone leraren kost deze verplichting scholen een extra formatieplaats.

Bovendien is het halen van de bevoegdheid, zeker voor beginnende leraren, een extra belasting, zegt het SGP-Kamerlid. De besparing die door deze versoepeling wordt bereikt, kan volgens hem worden benut voor versterking van het primaire onderwijsproces.