Geef uw visie op kernwaarden openbaar onderwijs

VOS/ABB werkt aan een herziening van de publicatie uit 2008 over de kernwaarden van het openbaar onderwijs. U kunt hieraan uw bijdrage leveren door een korte online vragenlijst in te vullen. Lees verder

VOS/ABB vindt het van belang dat de kernwaarden van het openbaar onderwijs breed gedragen worden door iedereen die bij het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs betrokken is. 

U kunt de online vragenlijst eenvoudig invullen.

VOS/ABB organiseert op 7 december een rondetafelgesprek over de kernwaarden. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij Marleen Lammers: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.