Geen aparte jongens- en meisjesklassen

Het heeft geen zin om aparte jongens- en meisjesklassen in te richten. Dat concludeert minister Marja van Bijsterveldt van OCW op basis van twee onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren. Lees verder

Uit de onderzoeken komt wel het advies dat scholen meer rekening zouden moeten houden met de verschillende manieren waarop jongens en meisjes leren. Dat kan vooral voor jongens goed zijn, omdat die gemiddeld minder goed scoren.

Minister Van Bijsterveldt omarmt het advies. De onderzoeken waarvoor zij opdracht gaf, zijn uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en bureau APS.

Het idee voor aparte jongens- en meisjesklassen werd vorig jaar geopperd door voorzitter Wim Kuiper van de protestants-christelijke Besturenraad. VOS/ABB vond en vindt het idee van Kuiper niet passen bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin onder andere ontmoeting centraal staat.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs’ van het Kohnstamm Instituut.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Jongens… aan de slag’ van bureau APS.