Geen deelplan VOS/ABB 2009-2011

VOS/ABB stelt dit jaar geen deelplan vast voor de planperiode 2009-2011, omdat de leden geen aanvragen hebben ingediend voor de stichting van nieuwe scholen en/of vbo-afdelingen in die periode. Lees verder

De aanvragen konden tot 1 september 2007 bij VOS/ABB worden ingediend, maar de leden hebben hier geen gebruik van gemaakt. Daarom zal de algemeen directeur voor de periode 2009-2011 geen deelplan vaststellen en dus ook geen deelplan indienen bij de minister van OCW.

Schoolbesturen, die alsnog voor het plan van scholen 2009-2011 een aanvraag willen indienen voor een te stichten school en/of vbo-afdeling, kunnen dat zelfstandig doen. De aanvraag moet dan vóór 1 januari 2008 bij de minister van OCW binnen zijn. De voorschriften over het plan van scholen en de te volgen procedure treft u aan in de beleidsregel Scholenplanning voortgezet onderwijs 2007 en 2008.

 De beleidsregel is van 26 oktober 2006 en is aangevuld en gewijzigd met de regeling van 27 juli 2007. Beide regelingen, alsmede aanvraagformulieren kunt u downloaden van de website www.cfi.nl.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl