Geen extra geld voor ‘gratis’ schoolboeken

De scholen voor voortgezet onderwijs krijgen geen extra geld voor de aanschaf van schoolboeken. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ronald Plasterk van OCW op Kamervragen van D66. Lees verder

D66-fractieleider Alexander Pechtold had vragen gesteld aan de minister, omdat de VO-raad en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) aan de bel hadden getrokken over het volgens hen ontoereikende budget dat aan de lumpsumfinanciering wordt toegevoegd voor de aanschaf van schoolboeken. Ook VOS/ABB vindt dit bedrag te laag. Vanaf volgend jaar betalen niet meer de ouders, maar de scholen de lesboeken, zo werd kort na Prinsjesdag bekend.

Plasterk antwoordt dat hij de reactie vanuit het standpunt van de VO-raad en de GEU snapt, maar hij benadrukt dat het budget (290 miljoen) is gebaseerd op informatie over de gemiddelde kosten van schoolboekenpakketten (ongeveer 300 miljoen). ‘Het beschikbare bedrag sluit dus aan bij hoeveel er feitelijk gemiddeld aan schoolboeken wordt uitgegeven’, aldus Plasterk. Daarbij tekent hij aan dat er per school verschillen kunnen zijn.

Hij wijst er ook op dat de VO-raad eerder sprak van een uitdaging om een goede prijs-kwaliteitverhouding te realiseren en op zoek te gaan ‘naar mogelijkheden die deze prijs-kwaliteitverhouding beïnvloeden door bijvoorbeeld samen te werken met andere scholen (gezamenlijke inkoop, gezamenlijke leermiddelenontwikkeling) etc.’ Er is volgens de minister dan ook ‘geen enkele reden om te verwachten dat de maatregel gratis schoolboeken leidt tot klassenvergroting of het ontslaan van leraren’, zoals de VO-raad eerder aangaf en waarover D66 Kamervragen stelde.

De antwoorden van de minister staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222, bverheijen@vosabb.nl

Bijlagen