Geen extra geld voor (v)so en rugzak

Het kabinet wil geen extra geld uittrekken voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en rugzakfinanciering. Dat is een van de elementen uit de ‘Uitwerking passend onderwijs’ die staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

In de uitwerking stelt Dijksma dat verdere groei van de uitgaven voor (v)so en rugzakfinanciering ‘ongewenst’ is. De eerste reden die ze daarvoor geeft, is dat de uitgaven binnen de onderwijsbegroting binnen de perken moeten blijven.

Dijksma stelt ook dat er geen extra geld moet worden vrijgemaakt, omdat de scholen door de sterke groei van het (v)so en het aantal rugzakjes ‘de kwaliteit van onderwijs en begeleiding onvoldoende kunnen waarborgen’.

Stabilisatie
De groei veroorzaakt volgens de staatssecretaris klachten over de deskundigheid van personeel dat ambulante begeleiding verzorgt. ‘Het kabinet wil dan ook inzetten op een stabilisatie van de omvang van het (v)so en de rugzakfinanciering in de komende jaren’.

Deze en andere punten kunt u nalezen in de ‘Uitwerking passend onderwijs’ in de rechterkolom van dit bericht. VOS/ABB verbaast zich over het bovenstaande standpunt van de staatssecretaris en over andere elementen uit de uitwerking. Er wordt een reactie voorbereid, die VOS/ABB zal afstemmen met de collegaorganisaties. Deze reactie zal naar OCW en de Tweede Kamer worden gestuurd.

Op 5 juli is er in de Tweede Kamer algemeen overleg over passend onderwijs.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl

Bijlagen