Geen extreme beloningen voor bestuurders po en vo

Extreem hoge beloningen van bestuurders komen in het primair en voortgezet onderwijs niet voor. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Lees verder

De AOb meldt dat 60 onderwijsbestuurders in 2009 meer hebben verdiend dan de norm volgens de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT-norm). Deze norm staat gelijk aan het gemiddelde ministersloon en lag vorig jaar op 188.000 euro en staat ook wel bekend als de Balkenende-norm.

Van de bestuurders die in 2009 meer dan de WOPT-norm verdienden, werkten er 34 bij universiteiten, 19 bij hogescholen, zes bij regionale opleidingscentra en één bij een gecombineerd bestuur voor onder meer speciaal onderwijs, gehandicapten- en revalidatiezorg en arbeidsreïntegratie. De inventarisatie van het Onderwijsblad is gebaseerd op jaarverslagen van onderwijsorganisaties.

In het primair en voortgezet onderwijs heeft de AOb geen WOPT-overschrijdingen ontdekt. Wel waren er volgens de inventarisatie in het voortgezet onderwijs enkele beloningen boven schaal 17, de hoogste cao-schaal in het vo.

Klik hier voor meer informatie op de website van de AOb.