Geen hoger beroep tegen publicatie Cito-scores

De PO-Raad adviseert schoolbesturen om niet in hoger beroep te gaan tegen de mogelijke publicatie van Cito-scores. De kans op succes in hoger beroep is klein, schat de sectororganisatie voor het primair onderwijs in.

RTL Nieuws had op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) een verzoek ingediend tot openbaarmaking van de toetsgegevens. De commerciële zender wil de gemiddelde scores per basisschool publiceren. Een lijst met scores zou ouders beter in staat stellen om een goede schoolkeuze te maken.

Ruim 120 schoolbesturen tekenden bezwaar aan tegen publicatie en stapten naar de rechter. Die gaf hun geen gelijk, omdat het algemeen belang van publicatie groter zou zijn dan het belang van de scholen.

De PO-Raad is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter, maar raadt het af om in hoger beroep te gaan. De kans op succes is volgens de sectororganisatie gering. De PO-Raad baseert zich daarbij op advies van haar advocaat.

Toegevoegde waarde
VOS/ABB vindt in het kader van good governance transparantie een belangrijk punt, maar eenzijdige fixatie op gemiddelde toetsscores per school brengt de kwaliteit van de scholen niet in beeld. Het gaat om de toegevoegde waarde van de school, en daar zegt de gemiddelde Cito-score niets over.

Het kost buitengewoon veel tijd om de toegevoegde waarde in kaart te brengen van alle basisscholen die de Cito-toets gebruiken. Hoewel RTL-redacteur Frank Tieskens op Twitter meldt dat de zender geen ‘botte ranglijst’ zal maken en de cijfers ‘in een context’ gaat plaatsen, is het maar zeer de vraag of daar kostbare redactie-uren aan zullen worden besteed. RTL Nieuws ontkent dat de lijstjesjournalistiek die de zender bedrijft, in het teken staat van het verhogen van de reclame-inkomsten, zoals VOS/ABB vermoedt.