Geen kinderbijslag meer voor notoire spijbelaars

De gemeente Rotterdam wil ouders van notoire spijbelaars in de portemonnee raken door de kinderbijslag stop te zetten. De maatregel van wethouder Hugo de Jonge is onderdeel van het Pluspakket Leerplicht. Lees verder

Rotterdam neemt in het kader van het gemeentelijke Pluspakket Leerplicht verschillende maatregelen om de schooluitval onder jongeren tegen te gaan. In de Maasstad verlaten jaarlijks zo’n 2700 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs.

Zo werd eerder al bekend dat Rotterdam stadswachten inzet om leerlingen die geregeld spijbelen van hun bed te lichten. Ook versturen vo-scholen sms’jes aan de ouders als blijkt dat leerlingen niet op de les verschijnen. Deze leerlingen riskeren een straf bij bureau Halt.

Daarnaast wil Rotterdam de kinderbijslag voor 16- en 17 jarigen stopzetten als blijkt dat ouders onvoldoende meewerken om spijbelgedrag tegen te gaan.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de gemeente Rotterdam.

Spijbelaars beter registreren
Ook Amsterdam neemt maatregelen om het aantal spijbelaars terug te dringen. Daarover heeft onderwijswethouder Lodewijk Asscher een brief gestuurd aan de scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

In de brief staat dat scholen spijbelaars goed moeten registreren. Als de scholen geen goede registratie bijhouden, moeten zij volgens wethouder Asscher rekenen op een boete.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van Het Parool.