Geen maximale vergoedingen voor bestuurders

In de nieuwe Code Goed onderwijsbestuur van de VO-raad staan geen maximale vergoedingen voor bestuurders en toezichthouders. Dat is opmerkelijk, gezien de ophef over te hoge beloningen van bestuurders en toezichthouders van hogescholen en universiteiten en in sectoren buiten het onderwijs. Lees verder

De beloningsleidraad in de code voor goed bestuur uit 2008 is komen te vervallen. In plaats daarvan staat er in de nieuwe code dat toezichthouders de vorm en hoogte van de eigen vergoeding bepalen. De bezoldiging is nadrukkelijk niet gekoppeld aan de prestaties van de instelling.

De grenzen in de wet- en regelgeving over beloning van bestuurders is volgens de nieuwe code niet bepalend, maar leidend. Bij het toekennen van toelagen, bonussen en vertrekregelingen dienen toezichthouders zich terughoudend op te stellen, maar er staat in de code niet bij wat dit expliciet betekent.

Hoewel uit onderzoek blijkt dat er in het voortgezet onderwijs (net zomin als in het primair onderwijs) geen sprake is van extreem hoge vergoedingen voor bestuurders en toezichthouders, is het op zijn minst opmerkelijk dat er in de nieuwe code geen maximale vergoedingen zijn vastgelegd. Door dit wel te doen, had het vo zich in de publieke opinie duidelijk kunnen afzetten tegen misstanden in andere sectoren.

In de nieuwe code is de Wet Goed onderwijs goed bestuur verwerkt, meldt de VO-raad. Zo staat er een hoofdstuk in over de scheiding van bestuur en toezicht. Ook is er aandacht voor integriteit en professionalisering.

De algemene ledenvergadering van de VO-raad heeft op 26 mei de nieuwe Code Goed onderwijsbestuur vastgesteld. De nieuwe code treedt op 1 augustus in werking.

Klik hier voor de Code Goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs.