Gehandicapten en chronisch zieken gelijk behandeld

Ook in het basis- en voortgezet onderwijs is officieel sinds 1 augustus de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van kracht. Lees verder

Deze wet bepaalt dat gehandicapten of mensen met een chronische ziekte net als ieder ander behandeld moeten worden. Dit hangt samen met het beleid dat scholen er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat gehandicapte leerlingen in het reguliere onderwijs kunnen meedoen. De wet gold al langer in het praktijkonderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 

Het ministerie van OCW meldt dat als gevolg van de uitbreiding van de wet naar het basis- en voortgezet onderwijs ouders van leerlingen in deze onderwijssoorte vanaf het schooljaar 2009-2010 geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast lesmateriaal. De kosten komen voortaan volledig voor rekening van de school.