Geld gewichtenregeling verdampt

De financiële impuls voor onderwijsachterstanden, die in de rijksbegroting voor 2008 wordt aangekondigd, lijkt zeer tijdelijk te zijn. Wie de cijfers goed bekijkt, ziet dat er al vanaf 2010 fors minder geld beschikbaar is. Zelfs de miljoenen die via de gewichtenregeling beschikbaar zouden blijven, lijken te verdampen. Het is dus lang niet zo mooi als het op het eerste gezicht lijkt. Dat concludeert Bé Keizer, senior beleidsmedewerker bij VOS/ABB en expert in onderwijsfinanciën. Hij luidt de alarmbel. Lees verder

In de begroting komt staatssecretaris Sharon Dijksma met fraaie getallen: voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt in 2008 53,5 miljoen euro extra uitgetrokken en in 2009 nog eens 41,5 miljoen. “Maar in 2010 is het over. Het is dus een incidentele ophoging van het budget”, zegt Keizer. Dat betekent dat het lastig wordt om dit geld in te zetten voor extra personeel of extra lokalen, want die blijven natuurlijk na 2009 ook nog geld kosten.

Vanaf 2010 is er dus voor de onderwijsachterstanden alleen nog het budget uit de gewichtenregeling, die onlangs is herzien. De herziening hield in dat scholen voortaan extra geld zouden krijgen op grond van het opleidingsniveau van ouders van leerlingen; voor kinderen van laagopgeleide ouders krijgen scholen meer geld. Door de vernieuwing van de regeling zijn de gewichtengelden nu anders verdeeld. De regering benadrukte daarbij dat het niet om een bezuiniging ging. Er zou evenveel geld in de gewichtenregeling blijven zitten als vroeger op basis van de oude regeling.

“Deze toezegging lijkt nu niet nagekomen te worden”, aldus Keizer. “Want de gewichtengelden lopen gestaag af in de onderwijsbegroting. In 2008 is er nog 221,5 miljoen euro voor beschikbaar; in 2010 is dat teruggelopen tot 202 miljoen. En dat terwijl in 2010 ook het incidentele VVE-budget niet meer wordt uitgekeerd”.

“Nog erger wordt het als de afspraken uit het regeerakkoord hierbij worden betrokken”, vervolgt Bé Keizer. “Want in dat regeerakkoord was ook een extra budget beloofd voor onderwijsachterstanden, gebaseerd op verlaging van de drempel in de gewichtenregeling”.

Regeerakkoord: reclamefolder
Die drempel houdt in dat scholen minimaal een bepaald percentage aan gewicht moeten hebben om in aanmerking te komen voor het gewichtengeld. Die drempel zou verlaagd worden van 9 naar 3 procent, en daarvoor waren de volgende bedragen geraamd:  tien miljoen voor 2008, 30 miljoen voor 2009, 60 miljoen voor 2010 en zelfs 65 miljoen euro voor 2011. “Deze bedragen zijn in de onderwijsbegroting helemaal niet meer terug te vinden. Kennelijk was de fraai gekleurde brochure over het regeerakkoord waarin dit werd aangekondigd, niet meer dan een reclamefolder”, constateert Keizer.

“Het lijkt dus mooi, wat er wordt gepresenteerd in de begroting. Maar na een goede analyse ziet de financiële toekomst van het achterstandenbeleid er ronduit somber uit. En dat is alarmerend, vooral omdat het nauwelijks wordt opgemerkt”.