Geld schoolbegeleiding volledig naar scholen

De toekenning voor de schoolbegeleiding is onderdeel van het budget personeelsbeleid. Het wordt aan de scholen toegerekend in de vorm van een bedrag per leerling. De verhoging van de toekenning voor de schoolbegeleiding wordt buiten de korting gehouden waarmee het overige budget voor personeelsbeleid te maken heeft voor het schooljaar 2007-2008. Lees verder

De verhoging van de toekenning voor de schoolbegeleiding volgt de stijging van de GPL, terwijl ook het effect van de verdere verhoging in verband met btw het volle beslag krijgt. Van de algemene verhoging van de btw van 19 naar 20 procent is vooralsnog geen sprake. Daarom blijft dit buiten beschouwing.

Vanaf 1 januari 2008 gaat de bijdrage voor de schoolbegeleiding, inclusief de 19 procent btw die van toepassing is, volledig naar de schoolbesturen, waarbij het bedrag niet geoormerkt is. De verhoging is het gevolg van twee zaken:

a. de indexering met de GPL-index;
b. de volledige betaling per 1 januari 2008 voor schoolbegeleiding met volledige btw-toekenning aan het schoolbestuur.

Vervolgens is de toekenning in 2007 respectievelijk 2008 omgerekend naar de verhoging die dan effectief is voor het gehele schooljaar 2007-2008. 

Berekening
Het bedrag per leerling in het schooljaar 2006-2007 was 19,73 euro. Dit bedrag per leerling ging ook naar de schoolbegeleiding. Daarin was reeds de helft van de btw (9,5 procent) opgenomen. Het oorspronkelijke bedrag zonder btw was dus: 19,73 : 1,095 = 18,02 euro.

Dit bedrag per leerling gaat per 1 januari 2008 verdubbeld naar het schoolbestuur met een opslag van 19 procent btw. Dit betekent: (2 x 18,02) x 1,19 = 42,88 euro.

De toekenning in het kalenderjaar 2007 moet nog geïndexeerd worden met de index van 2007 van 5,33 procent (zie de algemene toelichting in het artikel Bekostiging personeel PO 07-08). Daardoor wordt 19,73 euro gedurende de laatste vijf maanden van 2007 opgehoogd naar 19,73 x 1,0533 = 20,78 euro.

Vanaf 1 januari wordt de toekenning 42,88 euro plus de indexverhoging van 4,32 procent zoals die voor het kalenderjaar 2008 geldt. Dit wordt dus 42,88 x 1,0432 = 44,73 euro.

Voor het gehele schooljaar 2007-2008 wordt de toekenning dan 5/12 x 20,78 + 7/12 x 44,73 = 34,75 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag per leerling dat voor het budget voor personeelsbeleid voor 2007-2008 is vastgesteld. Dat is berekend door daar eerst de bijdrage van de schoolbegeleiding van af te halen en het vervolgens te verhogen met de index van 2,47 procent. ([285,54 – 19,73] x 1,0247 = 272,38 euro).

Het bedrag per leerling is vervolgens 272,38 + 34,75 = 307,13 euro.

Vanaf 1 augustus 2008 gaat het bedrag per leerling voor de schoolbegeleiding dus omhoog naar 44,73 euro. Dat is dan integraal onderdeel van het bedrag per leerling in het budget voor personeelsbeleid, dat uiteraard weer de (hopelijk volle!) index volgt van de GPL die in eerste instantie omstreeks april 2008 voor het schooljaar 2008-2009 wordt vastgesteld.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl