Geld voor brede scholen snel aanvragen

Gemeenten die aanspraak willen maken op een subsidie van maximaal 500.000 euro voor een aanpassing van een brede school, moeten dit uiterlijk 30 juni aanvragen. VOS/ABB heeft een plan van aanpak ontwikkeld om scholen en gemeenten te helpen dit traject snel en efficiënt te doorlopen. Lees verder

Het gaat om de nieuwe regeling van het ministerie van OCW voor de verbetering van de bestaande gebouwen van brede scholen. Ook brede scholen die dit jaar of in 2010 gereed komen, komen in aanmerking. Er is 28 miljoen euro beschikbaar gesteld om de huisvesting zo aan te passen dat deze meer is gericht op multifunctioneel gebruik.

Er zijn voorwaarden gesteld aan de toekenning van de middelen. De criteria hebben betrekking op:

  1. het aandeel publieke en private financiering;
  2. de grootte van de gemeente;
  3. het multifunctionele karakter van de huisvesting;
  4. het aantal vertegenwoordigde sectoren.

Voor de besteding van de middelen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan multifunctionele ruimtes, klimaatbeheersing of het organiseren van tussenschoolse opvang.  

VOS/ABB gaat er in haar plan van aanpak van uit dat een gemeenschappelijke visie van de deelnemers op het multifunctionele gebruik van de school noodzakelijk is. Een goede samenwerking resulteert in een gezamenlijke visie  en maakt een succesvolle aanvraag mogelijk. De adviseurs van VOS/ABB kunnen deze samenwerking snel op poten zetten.

Wilt u meer informatie over de regeling of wilt u dat wij voor u inventariseren wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact op met onze adviseurs: