Geld voor onderwijs vloeit weg naar ouders

Door de kosten voor de schoolboeken in het voortgezet onderwijs op te nemen in de lumpsumfinanciering besparen ouders per kind maximaal 300 euro. Deze mededeling van minister Wouter Bos van Financiën aan de Tweede Kamer bevestigt nogmaals het grote bezwaar van VOS/ABB dat de ‘gratis’ schoolboeken slechts een vorm van inkomenspolitiek zijn. Lees verder

Veel leden van VOS/ABB zijn verontwaardigd over de maatregel. Ten eerste omdat het kabinet er te weinig geld voor uittrekt en ten tweede omdat de maatregel een vorm van inkomenspolitiek is die niet leidt tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die bezwaren werden al direct geuit op de VOS/ABB-bijeenkomst op de dag na Prinsjesdag in Woerden. Ook tijdens de jongste bijeenkomst van de ledencommissie VO was veel verontwaardiging over het ‘gratis’ verstrekken van de schoolboeken.

De ledencommissie heeft het plan om het onderwijs kostenvrij te maken altijd van harte ondersteund , maar omdat er nog geen beleid is voor de schoolboeken, zijn er grote zorgen. De leden vragen zich af welke regelgeving eraan ten grondslag ligt, hoe hoog de bijdrage wordt en waar het geld precies vandaan komt. Het feit dat het budget wordt opgenomen in de begroting van OCW stuit op grote principiële bezwaren. Inkomenspolitiek hoort hier niet in thuis, benadrukken de leden van VOS/ABB.

Bovendien vraagt de commissie zich af of de aanschaf van schoolboeken Europees moet worden aanbesteed. De ledencommissie VO wil op zo kort mogelijke termijn helderheid van het kabinet.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl