Geldboete misplaatste sanctie

Een geldboete voor zwak presterende scholen is een volkomen misplaatste sanctie. Met dit voorstel slaat de Onderwijsraad de plank mis. Er zijn betere maatregelen te bedenken om een zwakke school snel te verbeteren. Want dát er in zo’n geval snel iets moet gebeuren, staat vast. Lees verder

Echter, een forse geldboete, zoals de Onderwijsraad voorstelt in zijn recente advies ‘Doortastend onderwijstoezicht’, is niet de juiste weg. Hiermee wordt geld onttrokken aan een school, die dat juist hard nodig heeft om het primaire proces op orde te krijgen. Het is helemaal niet handig om uitgerekend zo’n school ook nog financieel in problemen te brengen. 

Veel effectiever is het om een slecht presterende school onder speciaal toezicht te stellen, net als gemeenten, die immers bij slecht financieel functioneren een artikel-12-status krijgen. De ondertoezichtstelling zou kunnen worden geëffectueerd door een interim-manager op de school te plaatsen, die orde op zaken stelt.

Het is absoluut van groot belang om zwak presterende scholen snel naar een verantwoord niveau te tillen. Daar hebben leerlingen en ouders recht op. Elke school moet voldoen aan haar maatschappelijke opdracht en daar moeten ouders op kunnen rekenen. Het is goed dat de overheid daar toezicht op houdt. In die zin is het advies van de Onderwijsraad  een belangrijke bijdrage aan de discussie. De raad doet de Inspectie echter onrecht door te stellen dat deze alleen maar ‘stimulerend’ oftewel adviserend bezig is. 

Tegenovergesteld effect
De Inspectie vult haar controlerende rol bij zwak presterende scholen in het algemeen kordaat in.  Deze scholen krijgen vaker bezoek van de inspecteur en er worden afspraken gemaakt met het bestuur om binnen een bepaald tijdvak het niveau te verbeteren. Schoolbesturen nemen een dergelijke waarschuwing in het algemeen zeer serieus en investeren waar mogelijk om de gewenste verbetering te bereiken. Een geldboete heeft dan een tegenovergesteld effect.

Op een enkele school, die na verloop van tijd nog steeds onder de maat presteert, kan een sanctie nuttig zijn. Maar dan moet het wel een zinvolle sanctie zijn: een interim-manager of andere deskundige hulp en ondersteuning voor het management. Ook de werkgeversorganisaties kunnen hier een rol spelen, door consultants te leveren met de juiste kennis en kunde om de kwaliteit van een school op het gewenste niveau te brengen. Op VOS/ABB kunnen de scholen rekenen.