Gelderse besturen vrezen verlies 500 arbeidsplaatsen

Dertig schoolbesturen in de Achterhoek, Oost-Gelderland en De Liemers luiden de noodklok over bevolkingskrimp in combinatie met bezuinigingen. Dit zal leiden tot een verlies van meer dan 500 arbeidsplaatsen. Ze hebben daarover een brandbrief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Lees verder

De brief is namens de schoolbesturen geschreven door het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). In de brandbrief staat dat de komende jaren het leerlingenaantal in de regio’s waar het om gaat, met 20 tot 25 procent zal dalen. Dit zal leiden tot een ‘dramatische situatie’ met ernstige gevolgen voor de werkgelegenheid en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

PON waarschuwt ook voor de negatieve gevolgen van de ‘afroomprocedure’ waar het onderwijs mee te kampen heeft. Daardoor zal er veel geld verloren gaan. De bezuiniging van ruim 90 miljoen euro op het budget voor bestuur en management is in vergelijking met de afroomprocedure ‘nog beperkt’, zo staat in de brief. De B&M-korting zal in de regio’s waar het PON actief is, leiden tot het verlies van tientallen arbeidsplaatsen. In het hele land gaat het om een verlies van zeker 1500 fte’s.

In de brief staat verder dat de overheid onbetrouwbaar is. Dit wordt onderbouwd met een voorbeeld over de funcitemix, waarvan de financiering nog steeds niet helder is. Ook wordt het advies van de commissie-Don genoemd. De commissie adviseert om bestuur en management verder te professionaliseren, wat onmogelijk is als daar tegelijkertijd op wordt bezuinigd.

De brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs staat in de rechterkolom.

Bijlagen