Geldgebrek: salarisoverleg met minister uitgesteld

De vakbonden melden dat het overleg met de minister van OCW over de salarissen in het primair onderwijs is uitgesteld. Dat heeft volgens de bonden te maken met de beroerde financiële situatie waarin het kabinet verkeert. Lees verder

Op 1 augustus is de huidige centrale cao voor het primair onderwijs afgelopen. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt dat het ministerie te kennen geeft dat het nog geen ‘open en reëel overleg’ kan voeren over vervolgafspraken over onder meer de salarisontwikkeling. 

Het uitstel lijkt alles te maken te hebben met de penibele financiële situatie van het Rijk, waar het kabinet nu mee te kampen heeft. Vanwege het geldgebrek bij het Rijk – direct gevolg van de financiële crisis en de slecht draaiende economie –  lijkt de nullijn het hoogst haalbare.

Naar verwachting zal er eind deze maand opnieuw contact zijn tussen het ministerie en de vakbonden om te bezien wanneer het overleg alsnog kan beginnen.

Klik hier voor de berichtgeving van de AVS.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl