Agenda Gelijke Kansen Alliantie in vijftig gemeenten

Het aantal gemeenten met afspraken in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) neemt binnenkort toe tot vijftig. Dat melden de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De Gelijke Kansen Alliantie is in het leven geroepen om kinderen met dezelfde talenten gelijke kansen te geven. ‘Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind’, zo meldt de GKA.

Op dit moment zijn er dertig gemeenten met een GKA-agenda. Daarin staat welke afspraken er zijn op het gebied van het bevorderen van gelijke kansen. Die afspraken kunnen per gemeente verschillen, al naar gelang de lokale behoeften.

Naar verwachting in januari zullen twintig nieuwe agenda’s worden ondertekend. In totaal zullen er dan vijftig gemeenten met een GKA-agenda zijn. ‘In de komende periode zullen wij ook verkennen wat de mogelijkheden zijn om met andere gemeenten – boven deze vijftig – samenwerkingsafspraken te maken.’

Lees meer…

In het najaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB staat een interessant artikel over de Gelijke Kansen Alliantie: Gelijke kansen dankzij oog voor verschillen.