In Nieuws

De Onderwijsraad wil input voor een advies over publiek en privaat bekostigde scholen in relatie tot gelijke kansen voor alle leerlingen.

De meeste leerlingen volgen onderwijs dat wordt bekostigd door de overheid. Daarnaast bestaan er private onderwijsinstellingen. Ook zijn er onderwijsinitiatieven om jongeren extra onderwijs te geven, zoals huiswerkbegeleiding of bijles. Soms betalen de ouders dat, soms wordt het gratis ter beschikking gesteld door religieuze instellingen of welzijnsorganisaties.

Ook binnen het publieke bestel zijn er mogelijkheden om (deels) privaat onderwijsaanbod te volgen, zoals Cambridge English. In de huidige coronacrisis ziet de Onderwijsraad bovendien nieuwe private initiatieven ontstaan.

De vraag is wat de ontwikkeling van publiek en privaat aanbod betekent voor gelijke kansen voor elke leerling. De Onderwijsraad wil ook graag in kaart brengen hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden geborgd.

Als u daar ideeën over heeft, kunt u uw input tot 1 augustus aanstaande mailen naar publiekprivaat@onderwijsraad.nl.

Delen