Gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs nodig!

Goede samenwerking in krimpgebieden kan alleen als er een ‘gelijk speelveld’ is voor openbaar en bijzonder onderwijs. VOS/ABB is verheugd dat de PO-Raad dit als sectororganisatie nu ook benadrukt.

VOS/ABB dringt in een actieve politieke lobby al jaren aan op een totale bestuurlijke gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, zodat schoolbesturen van verschillende denominaties op basis van dezelfde uitgangspositie met elkaar kunnen samenwerken.

Er zijn al wel belangrijke stappen in die richting gezet, maar het is nog steeds zo dat het openbaar onderwijs een achtergestelde positie heeft. Een voorbeeld hiervan is dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs niet mogen samenwerken met kinderopvangorganisaties, omdat ze alleen onderwijs mogen verzorgen. Openbare schoolbesturen worden hierdoor benadeeld als ze integrale kindcentra willen realiseren, waarin onderwijs en opvang samenkomen.

De PO-Raad signaleert dit nu ook, en pleit voor een daadwerkelijke gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Dit pleidooi van de sectororganisatie maakt deel uit van een reeks wensen om de bestuurlijke verhoudingen te moderniseren. De PO-Raad wil hierover graag een alomvattend beraad organiseren, zoals het Schevenings Beraad dat in 1994 plaatshad.

Lees meer…