Gemeente mag zwakke school niet ontraden

Gemeenten mogen ouders niet ontraden om hun kind naar een zwakke school te sturen. Dat blijkt uit de uitspraak in een kort geding dat de Stichting voor Islamitisch Onderwijs Ibn Ghaldoun had aangespannen tegen de Rotterdamse onderwijswethouder Leonard Geluk (CDA). Lees verder

Geluk had in een brief ouders ontraden om hun kind naar de Ibn Ghaldoun-school te sturen, omdat die door de Inspectie van het Onderwijs als zeer zwak was beoordeeld. De brief van Geluk volgde op eerdere conflicten tussen het Rotterdamse gemeentebestuur en het bestuur van de islamitische school.

De Rotterdamse wethouder schreef de brief, omdat hij het als zijn taak als bestuurder ziet om Rotterdamse jongeren kwalitatief goed onderwijs te bieden. De rechter oordeelde echter dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente niet de bevoegdheid heeft om bepaalde scholen te ontraden.

De gemeente beriep zich volgens de rechter ten onrechte op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 118a van de Wet op het voortgezet onderwijs. Uit die artikelen ‘vloeit niet een (…) toezichthoudende taak voor de gemeente en/of het College van burgemeester en wethouders voort’, aldus de voorzieningenrechter.

De gemeente moet tot rectificatie van de brief overgaan. De volledige uitspraak staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen