‘Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu’

De Raad van State (RvS) heeft in een recente uitspraak bepaald dat gemeenten in principe aanpassingen aan onderwijsgebouwen voor een beter binnenmilieu moeten betalen. Er is echter wel een aantal voorwaarden aan deze uitspraak verbonden. Lees verder

In de rechterkolom staat een toelichting op de nieuwe uitspraak van de RvS. Huisvestingsspecialist Gertjan van Midden gaat in op wat er voorafging aan deze uitspraak. Hij noemt de zaak-Schermer, waarin de RvS in 2001 bepaalde dat aanpassingen aan onderwijshuisvesting niet voor rekening van de gemeenten kunnen komen, als die aanpassingen voortvloeien uit wet- en regelgeving van voor 1 januari 1997. Op die datum werd de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten en schoolbesturen.

Te veel CO2
De nieuwe uitspraak gaat over een zaak in de gemeente Leiden, die een verzoek van een schoolbestuur uit die stad heeft afgewezen. Het verzoek ging over de aanleg van nieuwe ventilatie in een schoolgebouw, omdat de CO2-waarden in dat pand buitensporig hoog zijn. De gemeente baseerde zich bij de afwijzing op de WPO en de plaatselijke huisvestingsverordening. De RvS heeft de gemeente echter teruggefloten en bepaald dat er een nieuw besluit moet worden genomen. Het is afwachten of dat een besluit zal zijn dat positief uitpakt voor het bestuur, maar volgens Van Midden mag worden aangenomen ‘dat voor deze school gezonde lucht in aantocht is’.

Petitie VOS/ABB
De uitspraak van de RvS is goed nieuws voor de schoolbesturen die serieus werk willen maken van een gezond binnenmilieu. VOS/ABB is blij met de uitspraak, die nauw aansluit bij de VOS/ABB-petitie voor een beter binnenmilieu.

De toelichting van Gertjan van Midden kan als pdf-document worden gedownload uit de rechterkolom.

Bijlagen