Gemeente moet ICT-infrastructuur betalen

Gemeenten moeten bij de nieuwbouw van scholen ook de kosten voor ICT-infrastructuur betalen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Lees verder

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep dat was aangespannen door de gemeente Harderwijk. Deze gemeente was van mening dat de kosten voor ICT-infrastructuur in een nieuw schoolgebouw niet voor haar rekening kon komen. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Harderwijk eiste dat de gemeente deze kosten wel zou betalen.

De rechtbank in Zutphen bepaalde eerder dat het schoolbestuur gelijk had, maar de gemeente gaf niet op en stapte naar de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State heeft het oordeel van de rechtbank bevestigd, wat betekent dat de gemeente Harderwijk de kosten voor onder meer ICT-bekabeling moet betalen. De motivatie voor dit oordeel luidt dat de aanleg van data-infrastructuur noodzakelijk is om een nieuw schoolgebouw functioneel te kunnen gebruiken.

De Raad van State oordeelt dan ook dat het college van B&W van de gemeente Harderwijk ten onrechte de kosten voor data-infrastructuur in mindering heeft gebracht op de kosten voor het nieuwe schoolgebouw.

De uitspraak van de Raad van State staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen