Gemeentefonds uitkering educatie 2011 en 2012 vs 27feb2012

Met het instrument in de rechterkolom kunt u de omvang van de uitkering berekenen die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds voor de educatie met de onderdelen onderwijshuisvesting en overige educatie.  Het betreft hier bedragen die niet geoormerkt zijn zodat … Lees verder

Met het instrument in de rechterkolom kunt u de omvang van de uitkering berekenen die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds voor de educatie met de onderdelen onderwijshuisvesting en overige educatie. 

Het betreft hier bedragen die niet geoormerkt zijn zodat de gemeente vrij is in de aanwending van deze middelen. Maar het geeft u achtergrondinformatie die nuttig zal zijn bij de te voeren onderhandelingen. 

Voor de berekening worden de gegevens van de betreffende gemeente gehanteerd die gebruikt worden door het Gemeentefonds en op de website van BZK zijn te achterhalen (Ministerie van BZK-verdeling). 

Dit instrument kunt u downloaden uit het rode ‘download’-blokje in de rechterkolom. 

Achtergrondinformatie vindt u op de websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, terwijl in het werkblad Toelichting ook de hoofdzaken zijn weergegeven. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Gertjan van Midden, 06-50122488 of per e-mail: g.vanmidden@poraad.nl 
Bé Keizer, 06-22939674 of per e-mail: b.keizer@poraad.nl 

Bijlagen