Gemeenten beknibbelen steeds meer op onderwijs

Gemeenten blijken steeds meer geld dat in principe bedoeld is voor onderwijs aan andere zaken te besteden. Tussen 2005 en 2009 nam dat bedrag toe van 131 miljoen tot 381 miljoen euro per jaar op een totaal budget van 1,5 miljard. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws.
Lees verder

Gemeenten mogen geld dat in principe voor onderwijs bestemd is, voor andere zaken gebruiken, omdat het budget niet geoormerkt is. Maar het mag duidelijk zijn dat deze gang van zaken de kwaliteit van met name de onderwijshuisvesting kan aantasten. Zoals blijkt uit de inventarisatie van RTL Nieuws wordt er voor honderden miljoenen euro’s beknibbeld op onderhoud, renovatie en nieuwbouw van scholen. Uit een eerdere verkenning die VOS/ABB in 2008 uitvoerde kwam al hetzelfde beeld naar voren.

RTL Nieuws heeft berekend dat voor het deel van het onderwijsbudget dat in 2009 bij de gemeenten naar zaken buiten het onderwijs ging op de plank bleef liggen, meer dan 150 nieuwe basisscholen gebouwd hadden kunnen worden. Het bleek onmogelijk te achterhalen aan welke zaken de 381 miljoen euro waar het in 2009 om ging zijn besteed.

RTL baseerde zich onder meer op een steekproef onder schoolbesturen die zijn aangesloten zijn bij de PO-Raad. De helft zegt dat er door hun gemeente(n) de afgelopen jaren op onderwijsbudgetten is bezuinigd.

Klik hier voor het item in het RTL Nieuws van woensdag 9 maart.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.