Gemeenten en besturen blij met verzelfstandiging

IVA beleidsonderzoek en advies in Tilburg heeft op verzoek van VOS/ABB onderzoek gedaan naar de motieven voor de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een rapport, waarvan de online versie in de rechterkolom van dit bericht staat. Lees verder

Er is voor het onderzoek gebruikgemaakt van kwantitatieve informatie van VOS/ABB, die laat zien dat de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zich in zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft doorgezet. De gemeenten en schoolbesturen die bij het onderzoek werden betrokken, zijn zonder uitzondering enthousiast over de verzelfstandiging.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het creëren van draagvlak voor de verzelfstandiging door alle betrokkenen beschouwd wordt als een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Ook professionalisering van de bestuurlijke organisatie en bedrijfsmatig werken worden in dit kader genoemd.

Professionaliteit
Het onderzoek wijst ook uit dat het opbouwen van een professionele relatie, die past bij de nieuwe verhoudingen tussen de gemeente als toezichthouder en het verzelfstandigd openbaar primair onderwijs, tijd en moeite kost.

Dit hangt samen met onduidelijkheid en verschil van mening tussen gemeenten en schoolbesturen over wat toezicht inhoudt, in de wetenschap dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor instandhouding van kwalitatief hoogwaardig openbaar primair onderwijs.

Onduidelijkheid
Bovendien blijkt uit het onderzoek dat nog niet overal duidelijk is wat dit concreet betekent voor bijvoorbeeld de frequentie en invulling van overleg tussen gemeenten en schoolbesturen en voor de informatie die besturen aan gemeenten ter beschikking moeten stellen.

Het onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar stelt voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek op verzoek van het onderwijs. Het verzoek voor het IVA-onderzoek werd ingediend door VOS/ABB.

De online versie van het onderzoeksrapport staat in de rechterkolom van dit bericht. De gedrukte versie kan binnenkort bij VOS/ABB worden besteld. Leden van VOS/ABB betalen 6,50 euro per stuk, niet-leden 8,50 euro.

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen