Gemeenten kijken strenger naar leerlingenvervoer

Iets meer dan de helft van de gemeenten is de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer strenger gaan toepassen. Dit betreft vooral het dure aangepast vervoer. Dat staat in de Monitor Leerlingenvervoer 2013.

Ruim eenderde van de gemeenten zegt de verordening strenger toe te passen met betrekking tot het type onderwijs waarnaar vervoerd wordt, de reden voor vervoer en/of de afstand. Bij de afstand van huis naar school (en visa versa) is in veel gemeenten de kilometergrens verhoogd naar 6 kilometer.

Driekwart van de gemeenten geeft te kennen de Verordening leerlingenvervoer aan te gaan passen of dat al te hebben gedaan. Een kwart laat de verordening ongemoeid. Van de gemeenten die de verordening aanpassen, neemt iets meer dan de helft de nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over. De meeste gemeenten lijken wijzigingen door voeren binnen het soort vervoer.

Ruim eenderde van de gemeenten heeft overleg binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit overleg gaat onder andere over aanbesteding en uitvoering van het leerlingenvervoer en over de consequenties van de invoering van passend onderwijs. Bij ruim een kwart van de gemeenten staat dit overleg op korte termijn gepland. Bij de helft van de gemeenten staat het leerlingenvervoer op de agenda van het op overeenstemming gericht overleg met het samenwerkingsverband.