Gemeenten moeten ‘hokjesonderwijs’ tegengaan

De gemeenten moeten in actie komen tegen segregerend ‘hokjesonderwijs’ omdat schoolbestuurders dat niet doen. Dat vinden twee directeuren uit het openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam.

Op de opiniepagina van de Volkskrant staat een stuk van directeur Bram van Welie van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam en interim-locatiedirecteur Paul Scharff van het eveneens openbare Wolfert Dalton Rotterdam. Beide scholen vallen onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Zij stellen dat het huidige onderwijsstelsel sociale ongelijkheid versterkt en segregatie bevordert.

Hier ligt volgens hen nadrukkelijk een taak voor de gemeenten. Ze noemen Amsterdam en hun eigen stad als goede voorbeelden. ‘De gemeente Amsterdam is van plan subsidies te korten bij scholen die een te hoge ouderbijdrage vragen. Rotterdam heeft grote invloed op het scholenaanbod en de inrichting ervan op Zuid met als uitgangspunt het tegengaan van segregatie’, zo staat in hun opiniestuk.

Ze roepen gemeenten op met eigen beleid het tegengaan van segregatie en kansenongelijkheid af te dwingen met voorwaarden aan onderwijssubsidies. ‘Schoolbestuurders vinden dat vast niet leuk’, zo schrijven ze, maar die hebben volgens hen laten zien dat het tegengaan van segregatie ‘bij hen niet in goede handen is’.

Lees het opiniestuk in de Volkskrant