Gemeenten moeten huisvesting betalen

Gemeenten moeten zorgen voor huisvesting of een redelijke vergoeding daarvoor als een school voor voortgezet onderwijs vijf jaar op het Plan van Scholen van de rijksoverheid staat. Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een conflict tussen de evangelische scholengemeenschap De Passie, het ministerie van OCW en de Overijsselse gemeente Wierden. Lees verder

De gemeenteraad van Wierden weigerde in te stemmen met een huisvestingsbudget voor De Passie, omdat het geld voor onderwijshuisvesting op zou zijn. De gemeente stelde zich op het standpunt dat het ministerie daarom maar moest betalen.

De Raad van State heeft echter bepaald dat een school die al vijf kalenderjaren in het zogenoemde Plan van Scholen is opgenomen –waarmee de school is erkend door de rijksoverheid- van de gemeente huisvesting of een redelijke vergoeding daarvoor moet krijgen. De Passie staat sinds 1 augustus 2003 op het Plan van Scholen, hetgeen met zich meebrengt dat de gemeente Wierden vanaf 2008 voor huisvesting moet zorgen of een vergoeding beschikbaar moet stellen.

Onderwijswethouder Dirk Velten reageert op de website van Binnenlands Bestuur teleurgesteld: ‘De Raad van State heeft ons drie keer eerder in het gelijk gesteld, maar het is duidelijk: wij kunnen als gemeente het budget voor huisvesting niet op nul stellen als die school al vijf jaar is opgenomen in het Plan van Scholen van het ministerie.’

Hoe groot de strop voor de gemeente is, kan Velten niet zeggen. ‘Wij gaan nu hierover in overleg met het schoolbestuur. Maar net als  andere gemeenten hebben wij al te maken met een forse bezuinigingstaak, dus dit komt niet gelegen.’ Hij benadrukt dat de bestuurlijke samenwerking met de school goed is: ‘De juridische strijd ging ons niet om de school, maar puur om de financiering.’

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW is verheugd over het vonnis, zo laat zij weten via de website van haar ministerie: ‘Nu is duidelijk komen vast te staan dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om in onderwijshuisvestiging te voorzien en dat de wetgeving op dit punt tot het bedoelde resultaat leidt.’

Het vonnis van de Raad van State is ook van belang voor verzelfstandigde stichtingen voor openbaar voortgezet onderwijs. Klik hier voor het vonnis.