Gemeenten sluizen meer onderwijsmiljoenen door

De gemiddelde gemeente sluist steeds meer geld voor onderwijshuisvesting door naar andere posten. Dat blijkt uit het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 2010. Lees verder

In 2008 gaven de gemeenten ongeveer 18 euro per inwoner minder uit aan onderwijshuisvesting dan zij daarvoor uit het gemeentefonds ontvingen. In 2010 is dat verschil toegenomen tot 20 euro per inwoner. In totaal verdwijnt op deze manier een bedrag 330 miljoen euro dat in principe bestemd is voor onderwijshuisvesting.

Het geld voor onderwijshuisvesting is niet geoormerkt. Gemeenten mogen het dus aan andere zaken besteden, maar het mag duidelijk zijn dat deze praktijk schadelijk is voor het onderwijs. Uit nog lopend onderzoek van VOS/ABB blijkt dat in sommige grote gemeenten het verschil vele tonnen kan bedragen, terwijl er ook gemeenten zijn die meer aan onderwijshuisvesting besteden dan ze daarvoor uit het gemeentefonds ontvangen. Het onderzoek verloopt moeizaam, omdat sommige gemeentebegrotingen zo ondoorzichtig zijn, dat het erg moeilijk is om te traceren waar het geld naartoe gaat.

In Over Onderwijs nummer 2 van dit jaar stond een artikel waarin bovenschools manager Rob Beaumont van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur jong Leren uitlegt dat er in Maastricht per jaar gemiddeld anderhalf miljoen euro voor onderwijshuisvesting niet-traceerbaar verdwijnt in de gemeentebegroting. Klik hier voor het artikel.

Het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds vindt u als bijlage in het pdf-document in de rechterkolom.

Bijlagen