Gemeenten willen instemmingsrecht passend onderwijs

De gemeenten moeten instemmingsrecht krijgen op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Dat staat in een brief van de grootste 36 gemeenten aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De brief komt van de G4 en de G32. In de G4 werken de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met elkaar samen; in de G32 zijn 32 andere grote gemeenten verenigd. Zij schrijven dat ze zich grote zorgen maken over de invoering van passend onderwijs, nu de minister daarop en op de jeugdzorg bezuinigt.

Maar de gemeenten slaan in de brief vooral alarm vanwege het referentiekader voor passend onderwijs. Daarin staat dat er op overeenstemming gericht overleg moet plaatshebben tussen de gemeenten en de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen. Dat is volgens de gemeenten ondemocratisch, omdat de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs privaatrechtelijke organen zijn.

‘Om die reden vragen wij u de gemeenten in de wet passend onderwijs instemmingsrecht te geven bij de afspraken die samenwerkingsverbanden maken over de organisatie van passend onderwijs en de aansluiting op de zorg om de school. Dit is in het belang van goede en vlotte zorgketens voor kinderen en jongeren’, zo staat in de brief, die u kunt downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen