Gemeenteraden: besteed huisvestingsbudgetten!

Gemeenteraden in het hele land stellen vragen over de besteding van de budgetten uit het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting. Uit onderzoek van VOS/ABB en later ook de Besturenraad en de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat veel geld voor onderwijshuisvesting op de plank blijft liggen of aan andere zaken wordt besteed. Lees verder

Het geld voor onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds is niet geoormerkt. Gemeenten kunnen er in principe mee doen wat ze willen. Het is dus niet verplicht om het te besteden aan schoolgebouwen. Toch wordt het maatschappelijk wenselijk geacht dat gemeenten het budget daadwerkelijk aan onderwijshuisvesting besteden en niet aan bijvoorbeeld lantaarnpalen.

In Amersfoort heeft D66-raadslid Pim van den Berg vragen gesteld. Uit cijfers die de AOb onlangs naar buiten bracht, zou de gemeente Amersfoort in de periode 2006-2009 een bedrag van ruim 12,1 miljoen euro voor onderwijshuisvesting daar niet aan hebben besteed. Van den Berg noemt dit onbegrijpelijk en heeft het college van B&W om opheldering gevraagd.

De kwestie speelt ook in Alphen aan den Rijn. Daar hebben verscheidene lokale politici het college van B&W gevraagd om met meer geld voor schoolgebouwen over de brug te komen. In Groningen heeft de PvdA in de gemeenteraad vragen gesteld over de hoeveelheid geld die aan onderwijshuisvesting wordt besteed. In Zeeland spreekt de gemeente Kapelle tegen dat een deel van het budget op de plank blijft liggen.

Maastricht: 1,5 miljoen per jaar
VOS/ABB belichtte vorig jaar in Over Onderwijs de situatie in Maastricht. Daar besteedt de gemeente per jaar 1,5 miljoen euro minder aan onderwijshuisvesting dan er via het gemeentefonds voor binnenkomt. Bovenschools manager Rob Beaumont van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur jong Leren vindt dit onwenselijk. Hij zegt bovendien dat gemeenten volstrekt transparant moeten zijn over hun bestedingen. VOS/ABB heeft daar bij de gemeenten ook expliciet op aangedrongen.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW heeft onlangs mede namens haar collega Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat er een landelijk onderzoek naar de onderwijshuisvestingsbudgetten komt. Zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom.