Gemengde groep goed voor ontwikkeling jonge kind

Het is voor de leerprestaties van peuters en kleuters goed als zij in gemengde groepen zitten. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie in de stad Utrecht. Lees verder

Het onderzoek ‘Pilot gemengde groepen’ richtte zich op de ontwikkeling van 156 kinderen van voorscholen, peuterspeelzalen en kleutergroepen in de gemeente Utrecht. De periode waarin het onderzoek werd uitgevoerd, liep van februari 2008 tot de zomer van 2010.

In het onderzoeksrapport staat onder meer dat peuters en kleuters zich zowel op reken- als taalgebied goed ontwikkelen als ze in gemengde groepen zitten. Dit effect heeft vooral betrekking op kinderen met (taal)achterstanden.

De onderzoekers constateren ook dat de voor- en vroegschoolse educatie in Utrecht nog niet op een voldoende kwaliteitsniveau is. Zij adviseren om leerkrachten en leidsters meer te coachen en om best practices met elkaar uit te wisselen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.