Gemengde scholen voor volwaardige burgers

Onderwijs gaat niet alleen om het overbrengen van kennis, maar ook om het opvoeden van leerlingen tot volwaardige burgers. Precies dat gebeurt op gemengde scholen, zo laat het onderzoek van socioloog Tobias Stark zien, waarop hij donderdag in Groningen promoveert. Lees verder

Zijn dissertatie is nog niet gepubliceerd, maar de samenvatting met conclusies op de website van de Rijksuniversiteit Groningen laat aan helderheid weinig te wensen over. Dit onderzoek biedt het onderwijs hoop, zeker als het dezelfde aandacht krijgt als het onderzoek van professor Jaap Dronkers van ongeveer een jaar geleden.

Diens conclusie, die hij op wetenschappelijk twijfelachtige manier trok, dat er op gemengde scholen minder wordt gepresteerd, was voor het bezuinigende kabinet het excuus om geen aandacht meer te schenken aan succesvolle projecten om scholen minder wit of minder zwart te maken.

Sinds het onderzoek van Dronkers en de kwalijke beleidswijziging die het kabinet daarop baseerde, proberen wij als ledenorganisatie samen met andere organisaties die goede algemeen toegankelijke scholen nastreven de politiek en de media te laten zien dat onderwijs veel méér is dan alleen taal en rekenen.

Kinderen krijgen op gemengde scholen een rijkdom aan ervaringen mee. Ze leren en spelen met elkaar , ongeacht hun verschillende achtergronden. Op de lange termijn leveren gemengde scholen ons kritische burgers op, die snappen wat de ander beweegt. Ze hebben dit immers op jonge leeftijd al ervaren en leren begrijpen.

Wat de leerprestaties betreft, waar Dronkers zo negatief over was: andere onderzoeken hebben met wetenschappelijk wel deugdelijke conclusies uitgewezen dat leerlingen van gemengde scholen over het algemeen net zo goed presteren als kinderen op monoculturele scholen.

Laten we hopen dat het onderzoek van Stark de politiek wakker schudt, zodat ondanks het huidige politieke klimaat van maatschappelijke segregatie weer wordt geïnvesteerd in het bevorderen van goede gemengde scholen. Want een investering in gemengde scholen is een investering in de toekomst van Nederland! Een Nederland waarin volwaardige burgers niet apart, maar samen leven.

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

Lees ook het nieuwsbericht in de rechterkolom.