Nu al behandeling geschil passend onderwijs mogelijk

De landelijke Geschillencommissie passend onderwijs biedt de mogelijkheid om vóór 1 augustus 2014, wanneer passend onderwijs wordt ingevoerd, geschillen te behandelen die er nu al zijn.

Het gaat hierbij om geschillen over toelating van een leerling met een extra ondersteuningsvraag die met ingang van het nieuwe schooljaar wil beginnen in het primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voorwaarde om een geschil in behandeling te nemen, is dat de ouders en schoolbestuur ermee instemmen dat de commissie het geschil behandelt.

De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is zes weken. U kunt hiervoor een model gebruiken.

Lees meer…