Getrapte GMR-verkiezingen niet toegestaan

Leden van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) mogen alleen rechtstreeks door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapsraden worden gekozen. Artikel 4, lid 3 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) laat volgens de Ondernemingskamer in Amsterdam geen andere interpretatie toe. Lees verder

De Ondernemingskamer bij het Gerechtshof in Amsterdam boog zich in hoger beroep over een uitspraak van de Landelijke Commissie Geschillen WMS over getrapte verkiezingen, zoals de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Noord-Brabant die organiseerde.

Onder meer de medezeggenschapsraad van het Maurick College in Vught had hier bezwaar tegen. De Ondernemingsraad bevestigt het eerdere oordeel van de LCG WMS. Ook in hoger beroep is OMO dus in het ongelijk gesteld.

De uitspraak van de Ondernemingskamer in Amsterdam staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen