Geweld op scholen blijft op zelfde niveau

Het aantal geregistreerde geweldsincidenten in het voortgezet onderwijs is in het afgelopen schooljaar toegenomen tot ruim 8500, maar het aantal incidenten per school bleef nagenoeg gelijk. Dat meldt het registratieprogramma IRIS. Lees verder

IRIS registreert sinds 2002 het aantal geweldsincidenten in het onderwijs. In het schooljaar 2007-2008 werkten ruim 300 vo-scholen met het registratiesysteem, dat bedoeld is voor incidenten als diefstal, vernielingen, vechtpartijen en pesten.

Registratie voorkomt geen incidenten, maar geeft volgens IRIS wel een beeld van wat zich afspeelt in en om de school. Mede op basis van de registratie kunnen scholen de eigen veiligheidssituatie analyseren, verbanden leggen en trends ontdekken.

Het aantal geregistreerde incidenten nam vorig schooljaar toe tot ruim 8500, maar omdat het aantal scholen dat met IRIS werkt toenam, bleef het aantal meldingen per school met 42 nagenoeg gelijk.

De lijst met incidenten wordt net als voorgaande jaren aangevoerd door vechtpartijen, diefstal, bedreiging en vernieling. Het aantal vechtpartijen nam toe met 2 procent, terwijl het aantal diefstallen voor het derde opeenvolgende jaar met 2 procent afnam. Het percentage pestincidenten bleef gelijk.

Scholen geven na een incident meestal een waarschuwing, gevolgd door schorsing en verwijdering uit de les. Deze laatste aanpak liet een opmerkelijke stijging zien: het percentage lesverwijdering steeg van 5 naar 9 procent. In 4 procent van de incidenten werd een taakstraf gegeven.