Geweldsregistratie verplicht vanaf schooljaar 2012-2013

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn scholen verplicht om geweldsincidenten te registreren. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe van minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De verplichting gaat gelden voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De gedachte achter de verplichte registratie is dat die scholen beter in staat stelt om maatregelen te nemen voor meer veiligheid.

De minister wilde de verplichte registratie al in het nieuwe schooljaar 2011-2012 laten ingaan, maar dat bleek niet haalbaar. Het onderwijs gaf aan daar meer voorbereidingstijd voor nodig te hebben.

Klik hier voor een uitgebreider bericht van het ministerie van OCW.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen