Gewicht schippers- en zigeunerkinderen

Onder de oude gewichtenregeling werd aan schipperskinderen en zigeunerkinderen het gewicht van 0,4 respectievelijk 0,7 toegekend. Bij de wijziging van de gewichtenregeling is de afspraak gemaakt dat er voor deze categorieën leerlingen een specifieke regeling zou komen, zodat de betreffende scholen er niet op achteruit zouden gaan. Het effect kan zich voor het schooljaar 2007-2008 voor het eerst voordoen. Lees verder

Dit was de reden om in de komende aprilregeling van de lumpsumbekostiging een afzonderlijk artikel op te nemen ter uitvoering van de gemaakte afspraak.

De regeling is nogal complex, doordat ook de compensatieregeling gewichtenwijziging erbij betrokken wordt. Behalve de bepaling van het nieuwe schoolgewicht en de achteruitgang ten opzichte van de oude regeling wordt ook de compensatie die per bestuur wordt toegekend naar rato toegerekend per vestiging van het bestuur met een lager schoolgewicht op 1 oktober 2006 dan op 1 oktober 2005.

De afspraak is ingelost en een bestuur kan tot 1 oktober 2007 verzoeken om aanvullende bekostiging.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl