Gewichtenregeling: bureaucratische trucs lossen niets op

Met haar voorstel voor de nieuwe gewichtenregeling werkt minister Maria van der Hoeven van OCW op papier in één klap meer dan 100.000 achterstandsleerlingen weg. Op dit moment zijn er nog 195.000 leerlingen met een extra gewicht van 0,9. In de regeling die de minister voorstaat, blijven er nog 88.000 over. Maar ieder weldenkend mens begrijpt dat geen enkele achterstandsleerlingen is geholpen met bureaucratisch gegoochel! Lees verder

De minister presenteert de nieuwe gewichtenregeling als budgetneutraal. Het geld dat vrijkomt door op papier het aantal zware achterstandsleerlingen te verlagen, wil zij gebruiken voor een verlaging van de drempel van de huidige 9% naar 5 à 6 %. Deze verlaging komt vooral ten goede aan scholen met relatief weinig achterstandsleerlingen.

Het komt er op neer dat er minder geld naar de concentratiegebieden zal gaan. Dat zijn uiteraard de grote steden, met de meeste leerlingen van allochtone afkomst. De middelen worden dus meer uitgesmeerd over het hele land. Op zichzelf is het goed dat ook achterstandsleerlingen op het platteland nu de aandacht krijgen die ze verdienen, maar de minister sluit zo willens en wetens de ogen voor de ernst van de problematiek in de grote steden. Bovendien speelt zij de verschillende achterstandsgroepen tegenover elkaar uit. Een kwalijke zaak!

Een ander aspect is dat door het voorstel van deze CDA-minister het openbaar onderwijs nog minder geld zal ontvangen dan de andere richtingen. Van de huidige leerlingen met een extra gewicht van 0,9 zit ongeveer de helft op openbare basisscholen. De enorme vermindering van het aantal zware achterstandsleerlingen door de papieren truc van de minister heeft daarom vooral een negatief effect op het openbaar onderwijs.

VOS/ABB hoopt dat de minister het achterstandenbeleid alsnog serieus neemt, nu de gezamenlijke onderwijswerkgeversorganisaties en de vakbonden in hun gezamenlijke petitie te kennen hebben gegeven dat de nieuwe gewichtenregeling toch echt van tafel moet. De petitie wordt vandaag aangeboden aan de vaste kamercommissie voor onderwijs. In de rechterkolom vindt u het nieuwsbericht hierover.