Gewichtenregeling te moeilijk, dus maken scholen fouten

De gewichtenregeling is te ingewikkeld. Daardoor maken scholen voor primair onderwijs fouten bij het invullen van de benodigde informatie. Dat meldt de PO-Raad. Lees verder

De sectororganisatie voor het primair onderwijs kwam in april al met het bericht dat de gewichtenregeling te ingewikkeld was. Aanleiding was de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat veel basisscholen fouten maken bij het toekennen van de leerlinggewichten.

Naar schatting ontvingen de scholen in het schooljaar 2011-2012 ongeveer 50 miljoen euro te veel. Dit was voor minister Marja van Bijsterveldt van OCW reden een onderzoek in te stellen naar achterstandsgelden die ten onrechte aan basisscholen zijn uitgekeerd.

Inspecteur-generaal Annette Roeters zei in Trouw dat besturen die al eerder waren gewaarschuwd dat ze niet te veel achterstandsgeld moesten aanvragen, opnieuw de fout in zijn gegaan. Zij benadrukte in de krant dat door de handelwijze van deze besturen het vertrouwen tussen de overheid en het onderwijs is geschaad.

De PO-Raad zei in april verbaasd te zijn over de berichtgeving over mogelijke fraude. Volgens voorzitter Kete Kervezee van de sectororganisatie vullen ouders naar eer en geweten de verklaringen in waarin naar hun opleidingsniveau wordt gevraagd. Kennelijk gebeurt dit niet altijd zoals het hoort, maar de schoolbesturen kunnen dit volgens haar niet controleren.

Het echte probleem, zo zei Kervezee toen, zit hem in de gewichtenregeling zelf. Die is volgens haar te ingewikkeld. Het zou logischer en simpeler zijn, zo stelt de voorzitter van de PO-Raad, om gebruik te maken van de gemeentelijke basisadministratie.

Klik hier voor het bericht van de PO-Raad, waarmee de sectororganisatie er opnieuw op aandringt  de gewichtenregeling te vereenvoudigen.