Gids voor MR’s: ‘Meepraten over andere schooltijden’

In de serie Praktische Adviezen van het project Andere Tijden in Onderwijs en Opvang is een derde uitgave verschenen, bestemd voor leden van medezeggenschapsraden. De titel is ‘Meepraten over andere schooltijden’.

Lees verder

Als een school wil overstappen op andere schooltijden, heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om andere tijden op een school in te voeren. In alle gevallen is de MR in een vroeg stadium bij de discussie betrokken.

Dit derde deel uit de reeks Praktische Adviezen gaat in op de taken en bevoegdheden die de MR in zo’n proces heeft. Aan de hand van tien praktische vragen wordt u door het proces geloodst. De gids is gratis te downloaden uit de rechterkolom.

U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen.

VOS/ABB ondersteunt het project Andere Tijden, omdat openbare en algemene toegankelijke scholen met alternatieven voor de traditionele indeling van de schooldag en -week kunnen laten zien dat zij moderne onderwijsorganisaties zijn die aansluiten bij de huidige behoeften van ouders en leerlingen.

Bijlagen