GMR hekelt ontslag van bestuur Stichting Akkoord!

Bij het ontslag van het bestuur van de Stichting Akkoord! heeft het toezichthoudend orgaan van de betrokken gemeenten de regels overtreden. Dat is de reactie van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van deze stichting voor openbaar primair onderwijs in Noord-Limburg. Lees verder

GMR-voorzitter Thea van Moorst laat in een persbericht over de kwestie weten dat de GMR verbaasd is over het ontslag van de bestuursleden en dat daar geen enkele aanleiding toe is. Bovendien is de GMR ‘verbolgen’ over het aanstellen van een interim-bestuur door het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Onderwijs (GOTPOO). Van Moorst wijst erop dat de toezichthouders de GMR daar niet van op de hoogte hebben gesteld. "Wij zijn daar niet in gekend, en dat moet wel. Dat is statutair zo geregeld. Het instellen van een interim-bestuur is dus niet reglementair gebeurd." Van Moorst noemt dit ‘bijzonder onfatsoenlijk’ en niet getuigen van respect voor ‘de statutaire rol die de GMR heeft’.

Onacceptabel
De GMR benadrukt dat het ‘onacceptabel’ is dat er direct na het ontslag een interim-bestuur is benoemd. "Het GOTPOO is statutair verplicht om ons te verzoeken een voordracht te doen voor een interim-bestuur. Dat eisen we nu dan ook", aldus Van Moorst. De GMR laat verder weten niet te weten waarom het bestuur is ontslagen. "Wij kunnen slechts gissen naar de beweegredenen. Zowel het bestuur, bestaande uit maatschappelijk betrokken vrijwilligers, als de algemeen directeur en de verschillende schooldirecteuren functioneren in onze ogen goed."

Raadselachtig
Van Moorst vervolgt: "Er wordt uitstekend samengewerkt met de GMR. En als je kijkt naar de positieve inspectierapporten, de vele samenwerkingspartners van Akkoord!, tevreden ouders, en een financieel gezonde positie, dan is het ontslag van het bestuur en het aanstellen van een interim-bestuur erg raadselachtig."

Het persbericht van de GMR van de Stichting Akkoord! staat in de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen