Goed besteed, verantwoorden binnen lumpsum

Deze brochure van het projectbureau lumpsum po gaat over de wijze waarop schoolbestuurders en -managers hun beslissingen binnen de lumpsumbekostiging kunnen verantwoorden. Lees verder

De brochure is te downloaden vanuit de rechterkolom naast dit artikel. Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via het mailadres info@lumpsumpo.nl

Bijlagen