Goed onderwijs gebaat bij sterke ouderorganisaties

VOS/ABB en de overige besturenorganisaties benadrukken in een brief aan de Tweede Kamer het belang van sterke ouderorganisaties. De brief is gericht tegen het voornemen van het kabinet om voor onder andere de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de subsidie stop te zetten.

Het is voor het creëren van maatschappelijk draagvlak van belang alle relevante partijen te betrekken bij ontwikkelingen in het onderwijs. Een van die partijen bestaat uit de ouders van de leerlingen.

Nu de subsidie voor onder andere VOO wordt stopgezet, komt de positie van de ouders en daarmee een kwalitatieve en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van het onderwijs in gevaar.